Hundar
Burar:   4,5 m2 inne med rastgård på 16 m2 resp. 18m2.
Rastning:   Rastas 2 gånger per dag och har fri tillgång till rastgård på dagarna.
Katter
Inneburar:   4-5 m2 med bänk eller dylikt för att ha sin filt eller korg på samt klätterträd.
Uteburar:   6 m2 med en liten isolerad koja samt klätterträd.